Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

II Sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Materiał wideo

II Sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin  / część I

II Sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin  / część II

 
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN 
Z DNIA 28 LISTOPADA  2018 ROKU

 


Informuję, że w dniu  05 grudnia  (środa )   2018 roku  o godz. 15.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  II sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.


Burmistrz Miasta i Gminy
 /-/ Mariusz Zaborowski    


         

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku , poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę  II sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na dzień 05 grudnia (środa )  2018 roku na godz. 15.00 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej Gminy Ślesin w sprawach
  1. zmian budżetu,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 – 2036.
  3. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
  4. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ślesinie oznaczonych nr 533/2 i 541/5,
  5. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Kijowiec,
  6. zbycia nieruchomości położonej w Ślesinie,
  7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  8. stawek podatku od nieruchomości,
  9. obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok,
  10. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin,
  11. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  12. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  13. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania,
  14. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  15. objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ślesin nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie  przez część roku,
  16. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ślesin,
  17. powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  18. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie obrad.     

 

Przewodniczący Rady
/-/  mgr Paweł Bielicki

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG
Źródło informacji:Henryk Guzik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Henryk Guzik
Data wprowadzenia:2018-12-06 06:52:23
Opublikował:Henryk Guzik
Data publikacji:2018-12-06 06:57:17
Ostatnia zmiana:2018-12-06 08:27:58
Ilość wyświetleń:290

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij