Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    eBOI (1)

Prawo Miejscowe
    Baza Aktów Własnych (1)

ePUAP
    Szukaj w portalu ePUAP (1)

WYBORY
    2015 (0)
        Wybory Sejm i Senat (13)
        Referendum Ogólnokrajowe (17)
        Wybory Prezydenta RP (20)
        Wybory ławników (1)
    2014 (1)
        Wybory Samorządowe (43)
        Parlament Europejski (12)
    2012 (0)
        Referendum gminne 2012 (0)
            Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Informacja Burmistrza o Spisie Osób Uprawnionych (1)
            Składy Komisji do Spraw Referendum (1)
            Zaświadczenie dla męża zaufania (1)
            Protokół ustalenia wyniku referendum (1)
            Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
    2011 (0)
        Wybory do Sejm Senat 2011 (11)
    2010 (0)
        Wybory Samorządowe 2010 (0)
            Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie (2)
            Okręgi i Obwody Wyborcze Miasta i Gminy Ślesin (2)
            Komunikaty i Obwieszczenia Wyborcze (8)
            Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (10)
    2006 (0)
        Wybory Samorządowe 2006 (0)
            Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie (1)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (10)
            Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ślesinie (1)
            Kandydaci do Rady Miejskiej Gminy Ślesin (12)
            Kandydaci na Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin (1)
            Kandydaci do Rady Powiatu (1)
            Okręgi i Obwody Wyborcze Miasta i Gminy Ślesin (2)
            Wyniki wyborów samorządowych (2)

Aktualności
    Ostanio dodane (3)
    Zawiadomienia (31)
    Ogłoszenia (215)
    Konkursy (0)
        2012 (7)
        2011 (5)
        2010 (3)
        2009 (7)
        2013 (4)
        2014 (6)
        2015 (6)
        2016 (11)
        2017 (13)
    Petycje (0)
        2016 (12)
        2017 (9)
    Działalność lobbingowa (0)
        Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową (1)
        2016 (0)
            Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Ślesin przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (1)
            Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Ślesin przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (1)
        2017 (1)
            Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Ślesin przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową (1)
    Konkursy archiwum (0)
        2007 (1)
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Zgromadzenia publiczne (1)

Informacje ogólne
    Status prawny (1)
    Dane adresowe (1)
    Władze gminy (1)
    DANE STATYSTYCZNE wg GUS (1)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada Miejska Gminy Ślesin (1)
        IV kadencja (0)
            Skład rady (15)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzedowniczący rady (2)
            Komisje (0)
                Rozwoju Gospodarczego Prawa i Budżetu (6)
                Rewizyjna (4)
                Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Turystyki (5)
        V kadencja (0)
            Skład rady (15)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzewodniczący rady (2)
            Komisje (0)
                Rozwoju Gospodarczego , Prawa i Budżetu (6)
                Rewizyjna (5)
                Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultyry Oświaty i Turystyki (4)
        VI kadencja (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje (3)
        VII kadencja (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje (3)
    Skarbnik (1)
    Sekretarz (1)
    Oświadczenia majątkowe składane za rok: (0)
        2010 - na dzień objęcia funkcji (19)
        2010 (31)
        2011 (32)
        2012 (33)
        2013 (36)
        2014 - na dzień objęcia funkcji (17)
        2014 (33)
        2015 - na dzień odwołania z funkcji (2)
        2015 - na dzień objęcia funkcji (1)
        2015 (31)
        2016 (31)
            2016 - na dzień rozwiazania umowy o pracę (1)
            2016 - na dzień odwołania ze stanowiska (1)
            2016 - na dzień objęcia stanowiska (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Wykaz jednostek organizacyjnych (7)
    Jednostki pomocnicze (0)
        IV kadencja (0)
            Osiedla (3)
            Sołectwa (26)
        V kadencja (0)
            Osiedla (3)
            Sołectwa (26)
        VI kadencja (0)
            Osiedla (3)
            Sołectwa (25)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (2)
    Przetargi (0)
        Zamówienia publiczne 2011 (0)
            Informacja o wyniku przetargu (0)
                Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin, szyszyńskie Hol.,Żółwieniec (1)
                Wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji sanitarnej w Ślesinie (2)
                Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec-Szyszyn (1)
                Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" (1)
                Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, podległych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury (1)
                Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Ślesin (1)
                Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (1)
                Dostawa miału węglowego, węgla kamiennego oraz ekogroszku (1)
                Dostawa pomocy dydaktycznych Projektu systemowego Wiedza - Nowe Możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1)
                Dostawa miału węglowego, węgla kamiennego oraz ekogroszku (1)
                Dostawa pomocy dydaktycznych Projektu systemowego Wiedza-Nowe Możliwości-przetarg drugi (1)
                Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Ślesin (0)
                Dostawa miału węglowego, ,węgla kamiennego oraz ekogroszku (0)
            MIEJSKO-GMINNY OSRODEK KULTURY W ŚLESINIE (0)
                02. Dostawa oleju opałowego (2)
            Zapytania ofertowe (0)
        Zamówienia publiczne 2012-2015 (0)
            MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚLESINIE (0)
                Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.1 (4)
                Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1. Podziałanie 7. (3)
                Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Dział (1)
                Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ślesin (3)
                Przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.1 w rama (2)
                2013 (0)
                    Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie goracych posiłków dla uczniów szkól podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Ślesin (2)
                    Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B i kat. C (1)
                    Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych (3)
                    Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie goracych posiłków dla uczniów szkół podstawowych (2)
                    Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych i podnośnikowych w ramach projektu "Klucz do sukcesu" (1)
                Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Ślesin (2)
            ZAKŁAD KOSPODARKI KOMUNALNEJ (0)
                Sukcesywna dostawa kostki betonowej, obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych (3)
                Zakup i dostawa oleju napędowego (2)
                2014 rok (0)
                    Zakup i dostawa oleju napędowego (2)
                    Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (3)
                    KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ-drugi przetarg (1)
                2015 r. (0)
                    Zakup i dostawa oleju napędowego (2)
            ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY (0)
                01-Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie (1)
                02-Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych-nabiał do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie (0)
                03- Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej ZSP w Ślesinie (1)
                04-Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie (1)
                05-SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ (2)
                06-SUKCESYWNA DOSTAWA WARZYW, OWOCÓW DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE (2)
            GMINA ŚLESIN (0)
                Ogłoszenia o przetargach (0)
                    2012 (0)
                        Dostawa sprzętu dydaktycznego Projektu systemowego Wiedza-Nowe MOzliwości w ramach POKL (0)
                        Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec-Szyszyn (0)
                        Budowa chodnika w miejscowości Honoratka (0)
                        Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ślesin w roku szkolnym 2012/2013 (0)
                        Dostawaoleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek Gminy Slesin (0)
                        Budowa chodnika w miejscowości Mikorzyn-etap I (0)
                        Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych w ramach realizacji projektu "Równe szanse w Gminie Ślesin" (0)
                        Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ślesin-unieważniono (0)
                        Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla jednostek Gminy Ślesin (0)
                        ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŚLESIN-drugi przetarg (0)
                        Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (0)
                        OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA- REKULTYWACJA WYSYPISKA GORANIN (0)
                        Wykonywanie usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego (0)
                    2013 (0)
                        Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śl (0)
                        Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych w ramach realizacji projektu (0)
                        Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda (0)
                        Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wygoda- drugi przetarg (2)
                        Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin (1)
                        Budowa chodnika w miejscowości Licheń Stary w ramach zadania (2)
                        Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014 (0)
                        Przebudowa chodnika na ul. Koscielnej w Ślesinie (0)
                        Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle (1)
                        Budowa placów zabaw, siłowni plenerowych i altany grillowej w ramach zadania pn.: Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc (2)
                        Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4)
                        Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych (0)
                        Zakup i dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Ślesin (0)
                        Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (0)
                    2014 (0)
                        Budowa boiska sportowego w miejscowości Biskupie i Wąsosze (2)
                        Zakup samochodu dofinansowanego ze środków PFRON (4)
                        Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Budowy chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Ostrowąż, Półwiosek (1)
                        Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie (1)
                        Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg (3)
                        Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości szyszyńskie Holendry, Konstantynowo (7)
                        Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ślesińskim (2)
                        Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Licheńskim (0)
                        Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Ślesin, realizowany na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 (1)
                        Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Licheńskim - drugi przetarg (1)
                        Budowa drogi w miejscowości Kolebki, Honoratka-Rębowo, modernizacja drogi gminnej Licheń-Bylew (2)
                        Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin (3)
                        Budowa drogi w miejscowości Honoratka-Rębowo i modernizacja drogi gminnej Licheń-Bylew (2)
                        Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (4)
                        Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ślesin (2)
                        Budowa drogi w miejscowości Honoratka-Rębowo (2)
                        Odbiór i zagosp. odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Slesin-drugi przetarg (1)
                        Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin-drugi przetarg (2)
                        Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin (1)
                    2015 r (0)
                        Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkowice, Wygoda, Niedźwiady Duże (4)
                        Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin (5)
                        Termomodernizacja budynku obsługi oczyszczalni ściekó w Lubomyślu (1)
                        Termomodernizacja budynku ZS-P w Ślesinie-drugie postępowanie w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin (1)
                        Dowóz uczniów z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 (1)
                        Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (5)
                        Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin (2)
                        Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin (2)
                        Dostawa energii elektrycznej (2)
                        Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin (1)
                Informacja o wyniku postępowania (0)
                    2013 rok (0)
                        Dostawa opału do obiektów komunalnych Gminy Ślesin (1)
                        Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu specjalistycznych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkolno-Pr (1)
                        Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych w ramach realizacji projektu "Równe szanse w Gminie Ślesin (1)
                        Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wygoda-II przetarg (1)
                        Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin (2)
                        Budowa chodnika w miejscowości Licheń Stary (1)
                        Dowóz uczniów na terenie Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych (2)
                        Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Ślesinie (1)
                        Sprzedaż energii elektr. na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Ślesin (1)
                        Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle (2)
                        Budowa placów zabaw, siłowni plenerowych i altany grillowej (1)
                        Dostawa opału do obiektów komunalnych Gminy Ślesin (1)
                        Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin (1)
                        Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (1)
                        Zakup i dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Ślesin (1)
                    2012 r (0)
                        Dostawę sprzętu elektronicznego i mebli pomocy dydaktycznych Projektu systemowego: "Wiedza - Nowe Możliwości" (2)
                        Dostawa sprzętu dydaktycznego Projektu sysytemowego:Wiedza-Nowe Możliwości w ramach POKL (1)
                        Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec-Szyszyn (1)
                        Budowa chodnika w miejscowości Honoratka (1)
                        Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ślesin w roku szkolnym 2012/2013 (1)
                        Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek Gminy Ślesin (1)
                        Dostawa opału do obiektów komunalnych Gminy Ślesin (1)
                        Budowa chodnika w m. Mikorzyn-etap I (1)
                        Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych w ramach realizacji projektu "Równe szanse w Gminie Ślesin" (1)
                        Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ślesin (1)
                        Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ślesin-drugi przetarg (1)
                        Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla jednostek Gminy Ślesin (1)
                        Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (1)
                        Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania_Rekultywacja Wysypiska Goranin (1)
                        Wykonywanie usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych Gminy Ślesin w 2013 (1)
                    2014 r (0)
                        Budowa boiska sportowego w m.Biskupie i Wąsosze (2)
                        Zakup samochodu dofinansowanego ze środków PFRON (1)
                        Wykonanie dokum. projektowo-koszt. w ramach przebudowy drogi w miejscowości Ostrowąż, Półwiosek Stary, Wasosze (1)
                        Wykonanie dokum.projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w m. Mikorzyn Górka, Kolebki, Honoratka-Rębowo (1)
                        Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie (1)
                        Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszyńskie Holendry, Konstantynowo (1)
                        Zagospodarowanie terenu nad J. Ślesińskim (1)
                        Zagospodarowanie terenu nad J. Licheńskim (1)
                        Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Slesin (1)
                        Zagospodarowanie terenu nad J. Licheńskim-drugi przetarg (1)
                        Budowa drogi w miejscowości Kolebki, Honoratka-Rębowo, modernizacja drogi gminnej Licheń-Bylew (1)
                        Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (1)
                        Budowa dr.w m. Honoratka-Rębowo i modern. dr. Bylew-Licheń (1)
                        Dostawa energii elektr. na potrzeby Gminy Ślesin (1)
                        Budowa drogi w m. Honoratka-Rębowo (1)
                        Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin (1)
                        Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin (1)
                    2015 r (0)
                        Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin (1)
                        Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piotrkowice, Wygoda, Niedźwiady Duże (1)
                        Modernizacja ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym, modernizacja drogi gminnej Licheń - Bylew, remont nawierzchni mostu w Żółwieńcu (1)
                        Termomodernizacja budynku ZSP w Ślesinie (1)
                        Termomodernizacja budynku obsługi oczyszczalni ścieków w Lubomyślu (1)
                        Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 (1)
                        Termomodernizacja budynku ZS-P w Slesinie (1)
                        Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (1)
                        Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ślesin (1)
                        Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin (1)
                ZAPYTANIA OFERTOWE (0)
                    2013 (0)
                        Zakup i dostawa mebli dla oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno- (2)
                        Wykonanie robót w adaptacji pomieszczeń oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie (2)
                        Zakup i dostawa zestawu zabawek dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego ZSP w Ślesinie (2)
                        zakup i dostawa wyposażenia dla oddziału przedszkolnego ZS-P w Ślesinie (2)
                    2015 (0)
                        Zakup i dostawa stołów na wyposażenie świetlicy w Kijowcu (4)
            MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY (0)
                Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych (2)
        Zamówienia publiczne 2016 (0)
            GMINA ŚLESIN (0)
                Ogłoszenia o przetargach (0)
                    Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Udzielenie odpowiedzi na pytania z dn.19.05.2016 r. (1)
                    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin- Zmiana tresci ogłoszenia i SIWZ (3)
                    Zakup i dostawa autobusu na potrzeby Gminy Ślesin w ramach zadania: Zakup autobusu szkolnego (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ślesinie w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Modyfikacja załączników do SIWZ (1)
                        Udzielenie odpowiedzi (2)
                    Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin - etap II" (0)
                        Ogłoszenie (1)
                        Udzielenie odpowiedzi (2)
                    Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową. (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Modyfikacja załącznika do SIWZ (1)
                        Udzielenie odpowiedzi (3)
                        Zmiana terminu składania ofert (1)
                        Modyfikacja SIWZ (1)
                        Zawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. (1)
                    Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w 2016 r. (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert (1)
                    Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin (2)
                    Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców (1)
                    Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ślesin (0)
                        Modyfikacja załącznika do SIWZ (1)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Udzielenie odpowiedzi na pytania (2)
                    Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin (1)
                Informacje o wynikach postępowania (0)
                    2016 (15)
                Informacje z otwarcia ofert (4)
            ZGK (1)
                Informacja z otwarcia ofert (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Zamówienia publliczne 2017 (0)
            Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2017 r. (1)
            Zamówienia publiczne 2017 (0)
                Ogłoszenia o przetargach (0)
                    Budowa bieżni przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ślesinie (5)
                    Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin w ramach projektu: Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych" realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (4)
                    Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (4)
                    Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Różnowa- Ślesin- Ignacewo w ramach zadania: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (2)
                    Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017 /2018 (3)
                    Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Różnowa- Ślesin- Ignacewo w ramach zadania: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI II przetarg (3)
                    Zakup i dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Ślesin (2)
                    Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Różnowa- Ślesin- Ignacewo w ramach zadania: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI trzeci przetarg (1)
                    Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki (1)
                    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin (2)
                    Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie (1)
                    Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Gminy Ślesin (1)
                Informacje z otwarcia ofert (11)
                Informacje o wynikach postępowania (7)
                Informacja o przesłaniu ogłoszenia do publikacji UE (1)
                Unieważnione (2)
            Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ślesinie (0)
    Kultura i Oświata (0)
        Samorządowe instytucje kultury (2)
            Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ślesin (1)
        Informacje oświatowe (13)

Urząd Miasta i Gminy
    Urząd (1)
    Regulamin Organizacyjny (1)
        Schemat organizacyjny (2)
        Zmiany do regulaminu organizacyjnego (2)
    Kierownictwo Urzedu (0)
        Burmistrz (1)
        Zastępca Burmistrza (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Referaty (0)
        Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (1)
        Referat Finansowo-Budżetowy (1)
        Referat Organizacyjny (1)
        Referat ds. Oświatowych (1)
        Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Samodzielne stanowiska pracy (0)
        Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Ochotniczych Straży Pożarnych (1)
        Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz Ochrony Środowiska (1)
        Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami (1)
        Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej oraz ds. BHP (1)
        Stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu (1)
        Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Zdrowia (1)
        Stanowisko ds.Windykacji za Gospodarowanie Odpadami (1)
        Pion Ochrony Informacji Niejawnych (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Akta stanu cywilnego (6)
        Alkohol - zezwolenia (2)
        Budowa - procedury (8)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dofinansowania (4)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Dowody osobiste (1)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (5)
        Działalność gospodarcza (6)
        Ewidencja ludności (7)
        Gospodarka wodno-ściekowa (0)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
        Grunty - rolne (1)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Lokal - sprzedaż (1)
        Lokal - zamiana (0)
        Lokale mieszkalne (0)
        Małżeństwa - rejestracja (1)
        Medale za pożycie małżeńskie (1)
        Nieruchomości - opłata adicencka (1)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Obrona cywilna (0)
        Ochrona środowiska (0)
        Pas drogowy (1)
        Podatek - nadpłata (1)
        Podatek od nieruchomości (5)
        Podatek od posiadania psów (1)
        Podatek od środków transportu (3)
        Podatek rolny i leśny (6)
        Podatki - postępowanie (18)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
        Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
        Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
        Pomoc społeczna (7)
        Psy ras agresywnych (1)
        Rejestracja pojazdów (13)
        Reklamy - umieszczanie (2)
        Rolnictwo (2)
        Skargi i wnioski (1)
        Stowarzyszenia - rejestracja (0)
        Tablice rejestracyjne (4)
        Targowisko - opłata (0)
        Testament - sporządzanie (1)
        Urodzenia - rejestracja (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (6)
        Użytkowanie wieczyste (0)
        Własność - przekształcenia (7)
        Wojsko (2)
        Wybory - reklamacje (1)
        Wymeldowanie - procedury (2)
        Zameldowanie - procedury (4)
        Zbiórka publiczna (1)
        Zgon - rejestracja (1)
        Zgromadzenia - zawiadomienia (1)
        Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (3)
    Procedury (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych. (1)
    Wnioski do pobrania (1)
    Druki archiwalne (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin (0)
        IV kadencja (0)
            2004 (82)
            2005 (92)
            2006 (56)
        V kadencja (1)
            2006 (89)
            2007 (56)
            2008 (86)
            2009 (63)
            2010 (80)
        VI kadencja (0)
            2010 (14)
            2011 (130)
            2012 (155)
            2013 (126)
            2014 (120)
        VII kadencja (0)
            2014 (18)
            2015 (114)
            2016 (123)
            2017 (70)
        Rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
            VII Kadencja 2014-2018 (26)
    Analiza strategiczna (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Ślesin (2)
        Strategia Rozwoju Gminy Ślesin - TABELE (1)
    Strategia rozwoju terytorialnego produktu turystycznego subregionu (1)
    Budżet (0)
        2008 (2)
        2009 (2)
        2010 (4)
        2011 (3)
        2012 (2)
        2013 (2)
        2014 (2)
        2015 (2)
        2016 (8)
        2017 (2)
    Studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2)
    Pomoc publiczna (2)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2004 (46)
        2005 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy (20)
            Akty kierownika urzędu (17)
        2006 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego gminy (6)
            Aty kierownika urzędu (22)
        2007 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego gminy (10)
            Aty kierownika urzędu (47)
        2008 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (6)
            Akty kierownika urzędu (18)
        2009 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (12)
            Akty kierownika urzędu (21)
        2010 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (19)
            Akty kierownika urzędu (45)
        2011 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (51)
            Akty kierownika urzędu (24)
        2012 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (54)
            Akty kierownika urzędu (34)
        2013 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (38)
            Akty kierownika urzędu (29)
        2014 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (73)
            Akty kierownika urzędu (39)
        2015 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (69)
            Akty kierownika urzędu (43)
        2016 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (43)
            Akty kierownika urzędu (27)
        2017 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (44)
            Akty kierownika urzędu (27)
    Podatki (9)

Ochrona Środowiska
    Punkty odbioru zużytego sprzętu (2)
        Zbiórka 30 lipca 2011 (2)
        Zbiórka w dniach od 2 czerwca 2014r. do dnia 6 czerwca 2014r (1)
    Ewidencje zezwoleń (2)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        Wzory wniosków. (1)
    Obwieszczenia (58)
        Azbest (4)
    Decyzje środowiskowe (0)
        2010 (1)
        2011 (7)
        2012 (4)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (5)
        2016 (3)
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (16)
    Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej (1)
    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania (22)
        Postanowienia (1)
    Opłaty za korzystanie ze środowiska (1)
    Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (6)
    Akty prawne (3)
    Aktualności (1)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta i Gminy Ślesin (0)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
    Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. (4)
    Harmonogram odbioru odpadów (0)
        2017 (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Ochrona Danych Osobowych (1)
    Redakcja (3)

Nowości

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
    Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij