Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    eBOI (1)

Zamówienia Publiczne
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (2)
        2021 (6)
        2022 (4)
    Platforma Zakupowa (0)
        Profil Nabywcy (1)
    ARCHIWUM (0)
        Zamówienia publiczne 2015 (0)
            GMINA ŚLESIN (0)
                Ogłoszenia o przetargach (0)
        Zamówienia publiczne 2016 (0)
            GMINA ŚLESIN (0)
                Ogłoszenia o przetargach (0)
                    Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Udzielenie odpowiedzi na pytania z dn.19.05.2016 r. (1)
                    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin- Zmiana tresci ogłoszenia i SIWZ (3)
                    Zakup i dostawa autobusu na potrzeby Gminy Ślesin w ramach zadania: Zakup autobusu szkolnego (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ślesinie w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Modyfikacja załączników do SIWZ (1)
                        Udzielenie odpowiedzi (2)
                    Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady Duże i Wygoda w ramach zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin - etap II" (0)
                        Ogłoszenie (1)
                        Udzielenie odpowiedzi (2)
                    Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową. (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Modyfikacja załącznika do SIWZ (1)
                        Udzielenie odpowiedzi (3)
                        Zmiana terminu składania ofert (1)
                        Modyfikacja SIWZ (1)
                        Zawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. (1)
                    Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w 2016 r. (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert (1)
                    Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Ślesin (2)
                    Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (0)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców (1)
                    Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ślesin (0)
                        Modyfikacja załącznika do SIWZ (1)
                        Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                        Udzielenie odpowiedzi na pytania (2)
                    Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin (1)
                Informacje o wynikach postępowania (0)
                    2016 (15)
                Informacje z otwarcia ofert (4)
            ZGK (1)
                Informacja z otwarcia ofert (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Zamówienia publliczne 2017 (0)
        Zamówienia publiczne 2018 ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE (0)
            Informacja z otwarcia ofert (1)
            Informacje o wynikach postępowania (1)
        ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 (0)
            PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 r. (1)
            OGŁOSZENIA (1)
            UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (0)
            INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT (13)
            INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (12)
            UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (3)
            ZMIANA OGŁOSZENIA i MODYFIKACJA SIWZ (3)
            INFORMACJE O PRZESŁANIU OGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI W DZ. UE (2)
            ZAKOŃCZONE (13)
        ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 (0)
            PLAN POSTĘPOWAŃ 2019 (1)
            OGŁOSZENIA (1)
            INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT (1)
            INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (1)
        ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 (0)
            OGŁOSZENIA (18)
            ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (6)
            INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT (16)
            UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIA (5)
            PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (1)
            INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (15)
            MODYFIKACJA SIWZ I ZAŁĄCZNIKÓW (3)
            INFORMACJA O PRZESŁANIU OGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI W DZ.U. UE (2)
        ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE 2020 (0)
            PLAN POSTĘPOWAŃ 2020 (1)
    Informacje dla Wykonawcy - Zamówienia 2021 (1)
    Ogłaszane przez jednostki organizacyjne (1)

Prawo Miejscowe
    Baza Aktów Własnych (1)

ePUAP
    Szukaj w portalu ePUAP (1)

WYBORY
    2020 (0)
        Wybory Prezydenta RP (37)
    2019 (0)
        Wybory Sejm i Senat 2019 (13)
        Parlament Europejski 2019 (18)
        Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023 (1)
        Wybory uzupełniajace na Ławników na kadencję 2020-2023 (1)
    2018 (0)
        Wybory Samorządowe 2018 (42)
        Wybory uzupełniające ławników 2018 (1)
    2015 (0)
        Wybory Sejm i Senat (13)
        Referendum Ogólnokrajowe (17)
        Wybory Prezydenta RP (20)
        Wybory ławników (1)
    2014 (1)
        Wybory Samorządowe (43)
        Parlament Europejski (12)
    2012 (0)
        Referendum gminne 2012 (0)
            Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Informacja Burmistrza o Spisie Osób Uprawnionych (1)
            Składy Komisji do Spraw Referendum (1)
            Zaświadczenie dla męża zaufania (1)
            Protokół ustalenia wyniku referendum (1)
            Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
    2011 (0)
        Wybory do Sejm Senat 2011 (11)
    2010 (0)
        Wybory Samorządowe 2010 (0)
            Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie (2)
            Okręgi i Obwody Wyborcze Miasta i Gminy Ślesin (2)
            Komunikaty i Obwieszczenia Wyborcze (8)
            Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (10)
    2006 (0)
        Wybory Samorządowe 2006 (0)
            Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie (1)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (10)
            Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ślesinie (1)
            Kandydaci do Rady Miejskiej Gminy Ślesin (12)
            Kandydaci na Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin (1)
            Kandydaci do Rady Powiatu (1)
            Okręgi i Obwody Wyborcze Miasta i Gminy Ślesin (2)
            Wyniki wyborów samorządowych (2)
    2023 (0)
        Wybory na ławników Sądów Powszechnych w Koninie na kadencję 2024 - 2027 (1)

Aktualności
    Ostanio dodane (0)
    Ogłoszenia (342)
        2021 (15)
        2022 (17)
        2023 (10)
    Konkursy (0)
        2016 (11)
        2017 (14)
        2018 (3)
        2019 (5)
        2020 (0)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (2)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (2)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (2)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (2)
        2021 (0)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (2)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (2)
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (2)
        2022 (2)
        2023 (3)
    Petycje (0)
        2016 (12)
        2017 (9)
        2018 (7)
        2019 (13)
        2020 (5)
        2021 (0)
            Petycje skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin (1)
            Petycje skierowane do Rady Miejskiej Gminy Ślesin (0)
                Petycja z dnia 5 stycznia 2021 roku (7)
                Petycja z dnia 6 lutego 2021 roku. (6)
                Petycja z dnia 21 lutego 2021 roku (6)
                Petycja z dnia 4 marca 2021 roku (6)
                Petycja z dnia 21 grudnia 2021 roku. (7)
        2022 (0)
            Petycje skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin (1)
                Petycja z dnia 16.08.2022 (2)
                Petycja wielokrotna w sprawie naprawy programu ochrony powietrza (1)
            Petycje skierowane do Rady Miejskiej Gminy Ślesin (1)
                Petycja z dnia 31 lipca 2022 (6)
                Petycja z 8 marca 2022 (6)
        2023 (0)
            Petytcje skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin (1)
            Petycje skierowane do Rady Miejskiej Gminy Ślesin (0)
    Działalność lobbingowa (0)
        Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową (1)
        2016 (0)
            Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Ślesin przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (1)
            Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Ślesin przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (1)
        2017 (1)
            Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Ślesin przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową (1)
        2018 (2)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (1)
        2022 (1)
        2023 (1)
    Konkursy archiwum (0)
        2012 (7)
        2011 (5)
        2010 (3)
        2009 (7)
        2007 (1)
        2013 (4)
        2014 (6)
        2015 (6)
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Zgromadzenia publiczne (4)
    Zarządzanie kryzysowe (1)

Informacje ogólne
    Status prawny (1)
    Dane adresowe (1)
    Władze gminy (1)
    DANE STATYSTYCZNE wg GUS (1)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada Miejska Gminy Ślesin (1)
        IV kadencja (0)
            Skład rady (15)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzedowniczący rady (2)
            Komisje (0)
                Rozwoju Gospodarczego Prawa i Budżetu (6)
                Rewizyjna (4)
                Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Turystyki (5)
        V kadencja (0)
            Skład rady (15)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzewodniczący rady (2)
            Komisje (0)
                Rozwoju Gospodarczego , Prawa i Budżetu (6)
                Rewizyjna (5)
                Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultyry Oświaty i Turystyki (4)
        VI kadencja (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje (3)
        VII kadencja (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje (3)
        VIII kadencja (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje (4)
        Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (0)
            2021 (3)
    Z-ca Burmistrza (1)
    Skarbnik (1)
    Sekretarz (1)
    Oświadczenia majątkowe składane za rok: (0)
        2014 - na dzień objęcia funkcji (17)
        2014 (33)
        2015 - na dzień odwołania z funkcji (2)
        2015 - na dzień objęcia funkcji (1)
        2015 (31)
        2016 (31)
            2016 - na dzień rozwiazania umowy o pracę (1)
            2016 - na dzień odwołania ze stanowiska (1)
            2016 - na dzień objęcia stanowiska (1)
        2017 (30)
        2018 - oświadczenia złożone na 2 miesiace przed zakończeniem kadencji (16)
        2018 -oswiadczenia złożone 30 dni po złożeniu ślubowania (16)
        2018 - jako pierwsze na dzień powołania na stanowisko (1)
        2018 (31)
        2019 - na dzień rozwiazania umowy o pracę (1)
        2019 (31)
        2020 (33)
        2021 (33)
        2022 (0)

Gmina
    Raport o Stanie Gminy (0)
        za rok 2018 (1)
        za rok 2019 (1)
        za rok 2020 (1)
        za rok 2021 (1)
        za rok 2022 (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Wykaz jednostek organizacyjnych (6)
        Sprawozdania finansowe | Bilanse (0)
            za 2018 rok (0)
                Gmina Ślesin (1)
                Centrum Sportu i Rekreacji (1)
                Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
                Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach (1)
                Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie (1)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym (1)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach (1)
                Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu (1)
                Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach (2)
            za 2019 rok (0)
                Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
                Zespół Szkolno Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ślesinie (1)
                Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach (1)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym (1)
                Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach (1)
                Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu (1)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach (1)
            za 2020 rok (7)
            za 2021 rok (7)
    Jednostki pomocnicze (0)
        IV kadencja (0)
            Osiedla (3)
            Sołectwa (26)
        V kadencja (0)
            Osiedla (3)
            Sołectwa (26)
        VI kadencja (0)
            Osiedla (3)
            Sołectwa (25)
        VII kadencja (1)
        VIII kadencja (1)
    Kultura i Oświata (0)
        Samorządowe instytucje kultury (2)
            Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ślesin (1)
        Informacje oświatowe (11)

Organizacje Pozarządowe i Związki Międzygminne
    Ogłoszenia konkursy (0)
        Zaproszenie do prac w komisji dla NGO (0)
            2023 (1)
            2022 (2)
        Ogłoszenie o konkursie (0)
            2023 (2)
            2022 (2)
        Wybór oferty (0)
            2023 (2)
            2022 (4)
        Wzór oferty (1)
        Wzór sprawozdania (1)
    Sprawozdania z realizacji rocznego programu (8)
    Ogłoszenia i informacje (0)

Urząd Miasta i Gminy
    Urząd (1)
    Regulamin Organizacyjny (1)
        Schemat organizacyjny (4)
        Zmiany do regulaminu organizacyjnego (9)
    Kierownictwo Urzedu (0)
        Burmistrz (1)
        Zastępca Burmistrza (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
        Specjalista ds. Rolnictwa i Public Relations (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Referaty (0)
        Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (1)
        Referat Finansowo-Budżetowy (1)
        Referat Organizacyjny (1)
        Referat ds. Oświatowych (1)
        Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Samodzielne stanowiska pracy (0)
        Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Ochotniczych Straży Pożarnych (1)
        Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz Ochrony Środowiska (1)
        Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami (1)
        Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej oraz ds. BHP (1)
        Stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu (1)
        Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Zdrowia (1)
        Stanowisko ds.Windykacji za Gospodarowanie Odpadami (1)
        Pion Ochrony Informacji Niejawnych (1)
    Procedury (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych. (1)
    Wnioski do pobrania (2)
    Archiwum (35)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin (0)
        IV kadencja (0)
            2004 (82)
            2005 (92)
            2006 (56)
        V kadencja (1)
            2006 (89)
            2007 (56)
            2008 (86)
            2009 (63)
            2010 (80)
        VI kadencja (0)
            2010 (14)
            2011 (130)
            2012 (155)
            2013 (126)
            2014 (120)
        VII kadencja (0)
            2014 (18)
            2015 (114)
            2016 (123)
            2017 (104)
            2018 (85)
        VIII kadencja (0)
            2018 (43)
            2019 (122)
            2020 (109)
            2021 (126)
            2022 (171)
            2023 (27)
        Rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
            VII Kadencja 2014-2018 (34)
            VIII Kadencja 2018-2023 (86)
        Materiał filmowy z Sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin (1)
    Interpelacje (0)
        2020 (2)
        2023 (0)
            Interpelacja z dnia 11.04.2023 r. (2)
    Analiza strategiczna (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Ślesin (2)
        Strategia Rozwoju Gminy Ślesin - TABELE (1)
    Strategia rozwoju terytorialnego produktu turystycznego subregionu (1)
    Budżet (0)
        2008 (2)
        2009 (2)
        2010 (4)
        2011 (3)
        2012 (2)
        2013 (2)
        2014 (2)
        2015 (2)
        2016 (8)
        2017 (2)
        2018 (3)
        2019 (4)
        2020 (4)
        2021 (5)
        2022 (4)
        2023 (4)
    Studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2)
    Pomoc publiczna (5)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2004 (46)
        2005 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy (20)
            Akty kierownika urzędu (17)
        2006 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego gminy (6)
            Aty kierownika urzędu (22)
        2007 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego gminy (10)
            Aty kierownika urzędu (47)
        2008 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (6)
            Akty kierownika urzędu (18)
        2009 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (12)
            Akty kierownika urzędu (21)
        2010 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (19)
            Akty kierownika urzędu (45)
        2011 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (51)
            Akty kierownika urzędu (24)
        2012 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (54)
            Akty kierownika urzędu (34)
        2013 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (38)
            Akty kierownika urzędu (29)
        2014 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (73)
            Akty kierownika urzędu (39)
        2015 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (69)
            Akty kierownika urzędu (43)
        2016 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (43)
            Akty kierownika urzędu (27)
        2017 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (51)
            Akty kierownika urzędu (39)
        2018 (0)
            Akty burmistrza jako organu wykonawczego (54)
            Akty kierownika urzędu (27)
        2019 (0)
            Akty burmistrza jako organu wykonawczego (64)
            Akty kierownika urzędu (39)
        2020 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (63)
            Akty kierownika urzędu (35)
        2021 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (41)
            Akty kierownika urzędu (19)
        2022 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (71)
            Akty kierownika urzędu (24)
        2023 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (22)
            Akty kierownika Urzędu (12)
    Podatki (29)

Budownictwo i Gospodarka Przestrzenna
    Plany Zagospodarowania Przestrzennego (0)
        2020 (4)
        2021 (1)
    Wykazy (0)
        2020 (4)
        2021 (3)
        2022 (3)
        2023 (0)
    Obwieszczenia (0)
        2020 (31)
        2021 (26)
        2022 (18)
        2023 (7)
    Wnioski do pobrania (1)
    Decyzje (0)
        Decyzje o warunkach zabudowy (0)
            2023 (0)
        Decyzje celu publicznego (0)

Ochrona Środowiska
    Punkty odbioru zużytego sprzętu (2)
        Zbiórka 30 lipca 2011 (2)
        Zbiórka w dniach od 2 czerwca 2014r. do dnia 6 czerwca 2014r (1)
    Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (2)
        Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków (1)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2019 (2)
        Wzory wniosków. (1)
    Obwieszczenia (141)
        2022 (8)
        2023 (5)
    Decyzje środowiskowe (0)
        2014 (1)
        2015 (5)
        2016 (3)
        2017 (0)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (0)
            Decyzja środowiskowa pn.: Rozbudowa drogi w Szyszynie. (3)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Licheń Stary (3)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych obręb Wygoda (3)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej obręb Szyszyńskie Holendry (4)
            Decyzja środowiskowa pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głębockie (4)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa hali produkcyjnej obręb Szyszyńskie Holendry (1)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej obręb Niedźwiady, Piotrkowice. (4)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Sławęcinek (4)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Piotrkowice (4)
            Decyzja środowiskowa pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Żółwieniec-Gawrony (3)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Honoratka, Sławęcinek i Sławęcin (1)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa przystani wodnej na Jeziorze Wąsowsko_Mikorzyńskim (1)
            Decyzja środowiskowa pn.: Prowadzenie punktu do zbierania złomu obręb Honoratka. (4)
            Decyzja Środowiskowa pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej obręb Julia. (4)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa elektrowni fotowolaticznej obręb Goranin (5)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Honoratka i Sławęcin (5)
            Decyzja środowiskowa pn.: Rozbudowa drogi krajowej dk 25 na odcinku obwodnicy Ślesina-Konin (3)
            Decyzja środowiskowa pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej obręb Kępa (4)
        2022 (0)
            Decyzja środowiskowa pn. : Budowa w obrębie Różnowo i obrębie Goranin gmina Ślesin elektrowni fotowoltaicznej (7)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Ostrowąż (4)
            Decyzja środowiskowa pn. Zabudowa mieszkaniowa obręb Kępa (4)
            Decyzja środowiskowa pn. Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Ignacewo i Smólniki (3)
            Decyzja środowiskowa pn. Zabudowa mieszkaniowa obręb Żółwieniec (4)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Ignacewo (5)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej obręb Piotrkowice (4)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Sławęcin i Sławęcinek (2)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Wąsosze (4)
            Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głębockie (2)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej obręb Biskupie. (2)
            Decyzja środowiskowa pn.: Zabudowa mieszkaniowa obręb Półwiosek Stary (4)
            Decyzja środowiskowa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 (1)
            Decyzja środowiskowa pn.: Prowadzenie punktu do zbierania złomu obręb Honoratka . (4)
            Decyzja środowiskowa pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenach pokopalnianych obręb Sławęcin oraz Dąbrowa. (2)
            Decyzja środowiskowa pn. : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w zakresie wykonania drogi dla rowerów (3)
            Decyzja Środowiskowa pn.: Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą infrastruktura -budowa budynków rekreacji indywidulanej na działce nr 106/6 obręb Głębockie (5)
            Decyzja Środowiskowa pn.: Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą infrastruktura -budowa budynków rekreacji indywidulanej na działce nr 106/7 obręb Głębockie (5)
            Decyzja Środowiskowa pn.: Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą infrastruktura - Budowa domów Jednorodzinnych Różopole (4)
            Decyzja środowiskowa pn.: Zwiększenie obsady zwierząt w budynku inwentarskim z 39 DJP do 57 DJP w gospodarstwie rolnym o docelowej maksymalnej obsadzie zwierząt do 138 DJP" na działkach ewid.: 143/2, 140 obręb Honoratka (1)
        2023 (0)
            Decyzja Środowiskowa pn: Rekultywacja składowiska odpadów Goranin (1)
            Decyzja Środowiskowa pn.: Zabudowa mieszkaniowa w miejscowości Szyszyńskie Holendry (1)
            Decyzja Środowiskowa pn.: Zabudowa mieszkaniowa w miejscowości Głębockie Pierwsze (2)
            Decyzja Środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Goranin (2)
            Decyzja Środowiskowa pn.: Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Mieczysławów obręb Sławęcinek (1)
            Decyzja Środowiskowa pn.:Zabudowa mieszkaniowa w miejscowości Żółwieniec. (1)
            Decyzja Środowiskowa pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej, obręb Ignacewo (1)
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (24)
    Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej (1)
    Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (7)
    Aktualności (1)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta i Gminy Ślesin (0)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (1)
        2022 (1)
        2023 (0)
    Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. (6)
    Harmonogram odbioru odpadów (0)
        2017 (2)
        2022 (2)
        2023 (2)
    Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (5)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
    Obwieszczenia (0)
        2022 (3)
        2023 (2)

Czyste Powietrze
    Nabór rok 2020 (1)
    Nabór rok 2021 (5)
    2022 (1)

Dodatek węglowy
    Dodatek węglowy 2022 (2)

Konsultacje Społeczne
    Aktualności (0)
        2019 (1)
        2021 (4)
        2022 (4)

Spis Rolny
    2020 (8)

Narodowy Spis Powszechny
    NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 (0)
        NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO (6)
        MATERIAŁY PROMOCYJNE (58)
        INFORMACJE OGÓLNE O NSP (8)

Dostępność
    Dane koordynatora ds. dostępności (1)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)
    Informacja - zapewnienie dostępności cyfrowej (2)
    Informacja - zapewnienie dostępności (2)
    Plan działania na lata 2021-2022 (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Ochrona Danych Osobowych (2)
    Redakcja (3)

Nowości

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
    Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij