Zamknij okno Drukuj dokument

Druki do pobrania

Wszystkie druki są w formacie PDF i są gotowe do wydruku

dział ewidencji gospodarczej (pok. nr 1)

dział oświaty (pok. nr 2)

dział budownictwa (pok. nr 7, 12)

dział podatków (pok. nr 14, 15)

dział rolnictwa i ochrony środowiska (pok. nr 16)

dział mieszkaniowy (pok. nr 16)

 

Załączniki

wniosek o udostępnienie inf.publicznej (36.5kB)    
Wzór wniosku - odpis aktu urodzenia_małżeństwa_zgonu (392kB)    
wniosek na wsparcie zadania własnego Gminy Ślesin (51.5kB)    
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (25.3kB)    
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (56.1kB)    
oświadczenie osoby otrzymujacej stupendium PIT-2C (76.2kB)    
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007-2008 (131.9kB)    
wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (88.5kB)    
wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji (56.6kB)    
wniosek o podział geodezyjny nieruchomości (70.6kB)    
wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (53.2kB)    
wniosek o zajęcie pada drogowego pod reklamy (obiekty) (70.7kB)    
wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (57.2kB)    
wniosek o zajęcia pasa drogowego (79.5kB)    
wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego (50.7kB)    
oświadczenie o budynku mieszkalnym (42.2kB)    
wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów (44.1kB)    
dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) (71.2kB)    
dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) (64.9kB)    
dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) (55.3kB)    
dane o zwolnienieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) (75.1kB)    
dane o nieruchomościach (ZN-1/A) (66.6kB)    
dane o zwolnienieach podatkowcyh w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) (87.5kB)    
podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległosci (24.4kB)    
oświadczenie o pracy w gospodarstwie (52kB)    
oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym i jego powierzchni (notariusz) (30.7kB)    
wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (83.2kB)    
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (26.1kB)    
Oświadczenie do zmiany deklaracji (385.6kB)    
wniosek _zwrot_akcyzy (92.7kB)    
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zgodności obiektu budowlanego z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (28.8kB)    
Wniosek o uwzględnienie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (31.2kB)    
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (61.5kB)    
WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla trenerów, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym (15kB)    
WNIOSEK o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie (21.7kB)    
WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym (15.2kB)    
WNIOSEK do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub dziedzinie kultury i sztuki (56kB)    
WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających wysokie wyniki w konkurencjach indywidualnych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub ogólnopolskim (39.9kB)    
WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla trenerów, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub ogólnopolskim (39.7kB)    
wniosek o rozgraniczenie (66.2kB)    
wniosek w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na 2018 rok (53.9kB)    
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (220.2kB)    
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (38.4kB)    
Deklaracja dotyczaca odpadów komunalnych (45kB)    
wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu do realizacja w ramach funduszu sołeckiego-wzór (18.8kB)    
zał. Nr 1 Informacja od nieruchomości (82.5kB)    
ZAŁ. NR 2 Deklaracja od nieruchomości (82.4kB)    
ZAŁ. NR 3 Informacja Rolna (65.4kB)    
ZAŁ. NR 4 Deklaracja Rolna (78kB)    
ZAŁ. NR 5 Informacja leśna (59.4kB)    
ZAŁ. NR 6 Deklaracja Leśna (64.1kB)    
Wniosek o usunięcie drzew_krzewów 2017 (41.4kB)    
CEIDG-1_2018-04-24 (331.6kB)    
CEIDG-PN - udzielone pełnomocnictwa (291.3kB)    
CEIDG-MW -dodatkowe miejsca wykonywania działalności (295.9kB)    
CEIDG-RB-informacja o rachunkach bankowych (294.5kB)    
CEIDG-RD-wykonywana działalność (304.6kB)    
CEIDG-SC - udziały w spółkach (298kB)    
ceidg-popr - formularz korekt (32.7kB)    
InstrukcjaCEIDG_2018_04_27 (393.8kB)    
Wniosek w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na 2019 rok (19.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zaborowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zaborowski
Data wprowadzenia:2008-01-29 15:07:14
Opublikował:Mariusz Zaborowski
Data publikacji:2008-01-31 08:24:28
Ostatnia zmiana:2018-11-28 12:07:23
Ilość wyświetleń:19991