Zamknij okno Drukuj dokument

Druki do pobrania

Wszystkie druki są w formacie PDF i są gotowe do wydruku

dział ewidencji gospodarczej (pok. nr 106) tel. 130

dział oświaty (pok. nr 203) tel. 211

dział budownictwa (pok. nr 101,102,103,107) tel. 111, 114, 115, 116,117

dział podatków (pok. nr 208.209) tel. 222, 223

dział ochrony środowiska (pok. nr 214) tel. 230

dział rolnictwa i wycinki drzew (pok. 106) tel. 131

dział mieszkaniowy (pok. nr 214) tel. 230

 

Załączniki

wniosek o udostępnienie inf.publicznej (36.5kB)    
Wzór wniosku - odpis aktu urodzenia_małżeństwa_zgonu (392kB)    
wniosek na wsparcie zadania własnego Gminy Ślesin (51.5kB)    
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (25.3kB)    
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (56.1kB)    
oświadczenie osoby otrzymujacej stupendium PIT-2C (76.2kB)    
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007-2008 (131.9kB)    
wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (88.5kB)    
wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji (56.6kB)    
wniosek o podział geodezyjny nieruchomości (70.6kB)    
wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (53.2kB)    
wniosek o zajęcie pasa drogowego pod reklamy (obiekty) (70.7kB)    
wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (57.2kB)    
wniosek o zajęcia pasa drogowego (79.5kB)    
wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego (50.7kB)    
oświadczenie o budynku mieszkalnym (42.2kB)    
wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów (44.1kB)    
podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległosci (24.4kB)    
oświadczenie o pracy w gospodarstwie (52kB)    
oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym i jego powierzchni (notariusz) (30.7kB)    
Oświadczenie do zmiany deklaracji (385.6kB)    
wniosek _zwrot_akcyzy (92.7kB)    
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zgodności obiektu budowlanego z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (28.8kB)    
Wniosek o uwzględnienie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (31.2kB)    
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (61.5kB)    
WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla trenerów, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym (15kB)    
WNIOSEK o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie (21.7kB)    
WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym (15.2kB)    
WNIOSEK do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub dziedzinie kultury i sztuki (56kB)    
WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających wysokie wyniki w konkurencjach indywidualnych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub ogólnopolskim (39.9kB)    
WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla trenerów, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub ogólnopolskim (39.7kB)    
wniosek w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na 2018 rok (53.9kB)    
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (220.2kB)    
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (38.4kB)    
wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu do realizacja w ramach funduszu sołeckiego-wzór (18.8kB)    
zał. Nr 1 Informacja od nieruchomości (82.5kB)    
ZAŁ. NR 2 Deklaracja od nieruchomości (82.4kB)    
ZAŁ. NR 3 Informacja Rolna (65.4kB)    
ZAŁ. NR 4 Deklaracja Rolna (78kB)    
ZAŁ. NR 5 Informacja leśna (59.4kB)    
ZAŁ. NR 6 Deklaracja Leśna (64.1kB)    
CEIDG-1_2018-04-24 (331.6kB)    
CEIDG-PN - udzielone pełnomocnictwa (291.3kB)    
CEIDG-MW -dodatkowe miejsca wykonywania działalności (295.9kB)    
CEIDG-RB-informacja o rachunkach bankowych (294.5kB)    
CEIDG-RD-wykonywana działalność (304.6kB)    
CEIDG-SC - udziały w spółkach (298kB)    
ceidg-popr - formularz korekt (32.7kB)    
InstrukcjaCEIDG_2018_04_27 (393.8kB)    
Wniosek w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na 2019 rok (19.7kB)    
Zajęcie pasa drogowego roboty (149.8kB)    
Zajęcie pasa drogowego urządzenia (150.9kB)    
Zajęcie pasa drogowego zjazd (197kB)    
Deklaracja podatek od środków transportowych DT-1 (68.5kB)    
Załącznik do deklaracji DT-1 (59.1kB)    
Rozporządzenie_w_sprawie_wzoru_wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wzór wniosku (1.5MB)    
Wniosek o usunięcie drzew 2019 r. (39.1kB)    
wniosek susza 2019 (17.2kB)    
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (44.5kB)    
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (160.1kB)    
wniosek o rozgraniczenie (141.8kB)    
wniosek o rozgraniczenie (76.4kB)    
Deklaracja - gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 rok (173.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zaborowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zaborowski
Data wprowadzenia:2008-01-29 15:07:14
Opublikował:Mariusz Zaborowski
Data publikacji:2008-01-31 08:24:28
Ostatnia zmiana:2020-01-14 15:43:18
Ilość wyświetleń:26218