KOMISIA  ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRAWA I BUDŻETU

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Krzysztof  Marcin

 

Przewodniczący

2.

Chrzanowski  Stanisław

 

Członek

3.

Malak  Andrzej

 

Członek

4.

Mielcarek Władysław

 

Członek

5.

Pilarska Halina

 

Członek

6.

Świątek Jan

Członek