W sprawie:
zmiany uchwały nr 250/XXVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 30 października 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta


Data uchwały:
2015-02-24

Numer uchwały:
34/V/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia