W sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ślesin na rok 2016

Data uchwały:
2015-11-05

Numer uchwały:
101/XI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia