W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2015-2036

Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
111/XIII/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia