W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku ua terenie Gminy Ślesin

Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
113/XIII/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia