W sprawie:
w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

Data uchwały:
2017-10-30

Numer uchwały:
323/XXXIV/17

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2017-10-30