W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Data uchwały:
2021-12-15

Numer uchwały:
377/XXXVII/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku