W sprawie:
uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ślesin".


Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
394/XXXVIII/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.