Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2008-01-29 15:07:14 Mariusz Zaborowski Utworzenie
2008-01-31 08:24:42 Mariusz Zaborowski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2008-01-31 08:35:41 Mariusz Zaborowski Aktualizacja
2008-01-31 08:38:35 Mariusz Zaborowski Aktualizacja
2008-01-31 08:41:59 Mariusz Zaborowski Aktualizacja
2008-01-31 08:48:48 Mariusz Zaborowski Aktualizacja
2008-01-31 08:52:19 Mariusz Zaborowski Aktualizacja
2008-01-31 08:57:41 Mariusz Zaborowski Aktualizacja
2008-01-31 08:58:39 Mariusz Zaborowski Aktualizacja
2008-01-31 09:05:38 Mariusz Zaborowski Aktualizacja
2008-01-31 09:07:27 Mariusz Zaborowski Aktualizacja
2011-02-28 13:40:25 Artur Banasiak Aktualizacja
2011-07-19 11:51:19 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "Wzór wniosku - odpis aktu urodzenia_małżeństwa_zgonu"
2011-07-19 11:51:20 Artur Banasiak Aktualizacja
2012-01-10 09:25:48 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "druk deklaracji na podatek rolny (DR-1)"
2012-01-10 09:25:48 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "druk informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)"
2012-01-10 09:25:48 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "druk deklaracji na podatek leśny (DL-1)"
2012-01-10 09:25:48 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "druk informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)"
2012-01-10 09:25:48 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "druk deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)"
2012-01-10 09:25:48 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)"
2012-01-10 09:25:48 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "druk informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)"
2012-01-10 09:25:49 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "druk deklaracji na podatek leśny (DL-1)"
2012-01-10 09:25:49 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "druk deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)"
2012-01-10 09:25:49 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "druk deklaracji na podatek rolny (DR-1)"
2012-01-10 09:25:49 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "druk informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)"
2012-01-10 09:25:49 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)"
2012-01-10 09:25:50 Artur Banasiak Aktualizacja
2012-01-16 10:25:01 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
2012-01-16 10:25:02 Artur Banasiak Aktualizacja
2012-01-26 10:51:16 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "wniosek na wsparcie zadania własnego Gminy Ślesin"
2012-01-26 10:51:18 Artur Banasiak Aktualizacja
2013-01-24 12:57:14 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego"
2013-01-24 12:57:15 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "wn-paliwo"
2013-01-24 12:57:16 Artur Banasiak Aktualizacja
2013-01-24 14:15:51 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "wn-paliwo"
2013-01-24 14:15:51 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "wniosek_zwrot_podatku_akcyzowego_2-1"
2013-01-24 14:15:52 Artur Banasiak Aktualizacja
2013-03-04 12:11:13 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja_odpady"
2013-03-04 12:11:13 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja_odpady"
2013-03-04 12:11:15 Artur Banasiak Aktualizacja
2013-04-25 09:56:55 Artur Banasiak Aktualizacja
2013-04-25 10:05:02 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "podanie o wydanie zaświaczenia o posiadaniu gospodarstwa"
2013-04-25 10:05:03 Artur Banasiak Aktualizacja
2013-06-27 11:45:21 Henryk Guzik Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o nadanie numeru domu i nazwy ulicy"
2013-06-27 11:45:22 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego" w pozycji nr 44
2013-06-27 11:46:09 Henryk Guzik Zmiana wniosku do pobrania: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
2013-07-16 09:07:42 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja_odpady"
2013-07-16 09:07:42 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja odpady"
2013-07-16 09:07:43 Artur Banasiak Aktualizacja
2013-07-16 09:10:00 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja_odpady"
2013-07-16 09:10:02 Artur Banasiak Aktualizacja
2013-07-17 12:11:57 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "wniosek_zwrot_podatku_akcyzowego_2-1"
2013-07-17 12:11:58 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "wniosek _zwrot_akcyzy"
2013-07-17 12:11:59 Artur Banasiak Aktualizacja
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)" na "druk informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk deklaracji na podatek leśny (DL-1)" na "druk deklaracji na podatek leśny (DL-1)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)" na "druk deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk deklaracji na podatek rolny (DR-1)" na "druk deklaracji na podatek rolny (DR-1)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)" na "druk informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór wniosku - odpis aktu urodzenia_małżeństwa_zgonu" na "Wzór wniosku - odpis aktu urodzenia_małżeństwa_zgonu"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)" na "druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek na wsparcie zadania własnego Gminy Ślesin" na "wniosek na wsparcie zadania własnego Gminy Ślesin"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej" na "dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej" na "dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej" na "wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej" na "potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej" na "wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika" na "wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie osoby otrzymujacej stupendium PIT-2C" na "oświadczenie osoby otrzymujacej stupendium PIT-2C"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007-2008" na "Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007-2008"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego" na "wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji" na "wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o podział geodezyjny nieruchomości" na "wniosek o podział geodezyjny nieruchomości"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na "wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o zajęcie pada drogowego pod reklamy (obiekty)" na "wniosek o zajęcie pada drogowego pod reklamy (obiekty)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" na "wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o zajęcia pasa drogowego" na "wniosek o zajęcia pasa drogowego"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego" na "wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie o budynku mieszkalnym" na "oświadczenie o budynku mieszkalnym"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów" na "wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)" na "dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)" na "dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)" na "dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o zwolnienieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)" na "dane o zwolnienieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o nieruchomościach (ZN-1/A)" na "dane o nieruchomościach (ZN-1/A)"
2013-10-29 12:32:05 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o zwolnienieach podatkowcyh w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)" na "dane o zwolnienieach podatkowcyh w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)"
2013-10-29 12:32:06 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległosci" na "podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległosci"
2013-10-29 12:32:06 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie o pracy w gospodarstwie" na "oświadczenie o pracy w gospodarstwie"
2013-10-29 12:32:06 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym i jego powierzchni (notariusz)" na "oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym i jego powierzchni (notariusz)"
2013-10-29 12:32:06 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego" na "wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego"
2013-10-29 12:32:06 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego"
2013-10-29 12:32:06 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja odpady" na "Deklaracja odpady"
2013-10-29 12:32:06 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie do zmiany deklaracji"
2013-10-29 12:32:06 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek _zwrot_akcyzy" na "wniosek _zwrot_akcyzy"
2013-10-29 12:32:07 Artur Banasiak Aktualizacja
2014-02-05 11:25:50 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)" na "druk informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk deklaracji na podatek leśny (DL-1)" na "druk deklaracji na podatek leśny (DL-1)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)" na "druk deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk deklaracji na podatek rolny (DR-1)" na "druk deklaracji na podatek rolny (DR-1)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)" na "druk informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór wniosku - odpis aktu urodzenia_małżeństwa_zgonu" na "Wzór wniosku - odpis aktu urodzenia_małżeństwa_zgonu"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)" na "druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek na wsparcie zadania własnego Gminy Ślesin" na "wniosek na wsparcie zadania własnego Gminy Ślesin"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej" na "dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej" na "dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej" na "wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej" na "potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej" na "wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika" na "wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie osoby otrzymujacej stupendium PIT-2C" na "oświadczenie osoby otrzymujacej stupendium PIT-2C"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007-2008" na "Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007-2008"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego" na "wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji" na "wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o podział geodezyjny nieruchomości" na "wniosek o podział geodezyjny nieruchomości"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na "wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o zajęcie pada drogowego pod reklamy (obiekty)" na "wniosek o zajęcie pada drogowego pod reklamy (obiekty)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" na "wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o zajęcia pasa drogowego" na "wniosek o zajęcia pasa drogowego"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego" na "wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie o budynku mieszkalnym" na "oświadczenie o budynku mieszkalnym"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów" na "wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)" na "dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)" na "dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)" na "dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o zwolnienieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)" na "dane o zwolnienieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o nieruchomościach (ZN-1/A)" na "dane o nieruchomościach (ZN-1/A)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o zwolnienieach podatkowcyh w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)" na "dane o zwolnienieach podatkowcyh w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległosci" na "podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległosci"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie o pracy w gospodarstwie" na "oświadczenie o pracy w gospodarstwie"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym i jego powierzchni (notariusz)" na "oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym i jego powierzchni (notariusz)"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego" na "wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja odpady" na "Deklaracja odpady"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie do zmiany deklaracji" na "Oświadczenie do zmiany deklaracji"
2014-02-05 11:25:51 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek _zwrot_akcyzy" na "wniosek _zwrot_akcyzy"
2014-02-05 11:25:52 Artur Banasiak Aktualizacja
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)" na "druk informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk deklaracji na podatek leśny (DL-1)" na "druk deklaracji na podatek leśny (DL-1)"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)" na "druk deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk deklaracji na podatek rolny (DR-1)" na "druk deklaracji na podatek rolny (DR-1)"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)" na "druk informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór wniosku - odpis aktu urodzenia_małżeństwa_zgonu" na "Wzór wniosku - odpis aktu urodzenia_małżeństwa_zgonu"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)" na "druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek na wsparcie zadania własnego Gminy Ślesin" na "wniosek na wsparcie zadania własnego Gminy Ślesin"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej" na "dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej" na "dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej" na "wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej" na "potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej" na "wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika" na "wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie osoby otrzymujacej stupendium PIT-2C" na "oświadczenie osoby otrzymujacej stupendium PIT-2C"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007-2008" na "Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007-2008"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego" na "wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji" na "wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o podział geodezyjny nieruchomości" na "wniosek o podział geodezyjny nieruchomości"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na "wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego"
2014-02-05 11:37:23 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o zajęcie pada drogowego pod reklamy (obiekty)" na "wniosek o zajęcie pada drogowego pod reklamy (obiekty)"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" na "wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o zajęcia pasa drogowego" na "wniosek o zajęcia pasa drogowego"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego" na "wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie o budynku mieszkalnym" na "oświadczenie o budynku mieszkalnym"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów" na "wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)" na "dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)" na "dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)" na "dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o zwolnienieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)" na "dane o zwolnienieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o nieruchomościach (ZN-1/A)" na "dane o nieruchomościach (ZN-1/A)"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "dane o zwolnienieach podatkowcyh w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)" na "dane o zwolnienieach podatkowcyh w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległosci" na "podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległosci"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie o pracy w gospodarstwie" na "oświadczenie o pracy w gospodarstwie"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym i jego powierzchni (notariusz)" na "oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym i jego powierzchni (notariusz)"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego" na "wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja odpady" na "Deklaracja odpady"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie do zmiany deklaracji" na "Oświadczenie do zmiany deklaracji"
2014-02-05 11:37:24 Artur Banasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek _zwrot_akcyzy" na "wniosek _zwrot_akcyzy"
2014-02-05 11:37:25 Artur Banasiak Aktualizacja
2015-10-14 12:45:03 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zgodności obiektu budowlanego z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" w pozycji nr 45
2015-10-14 12:45:03 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o uwzględnienie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" w pozycji nr 46
2015-10-14 12:45:04 Artur Banasiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" w pozycji nr 47
2015-10-14 12:45:05 Artur Banasiak Aktualizacja
2016-08-25 09:46:06 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja odpady"
2016-08-25 09:46:09 Beata Kozikowska Aktualizacja
2016-08-25 09:46:53 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja odpady" w pozycji nr 47
2016-08-25 09:46:55 Beata Kozikowska Aktualizacja
2016-09-19 09:12:33 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla trenerów, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym" w pozycji nr 48
2016-09-19 09:12:33 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie" w pozycji nr 49
2016-09-19 09:12:33 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym" w pozycji nr 50
2016-09-19 09:12:35 Beata Kozikowska Aktualizacja
2017-01-10 18:02:11 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub dziedzinie kultury i sztuki " w pozycji nr 51
2017-01-10 18:02:11 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających wysokie wyniki w konkurencjach indywidualnych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub ogólnopolskim" w pozycji nr 52
2017-01-10 18:02:11 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla trenerów, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub ogólnopolskim" w pozycji nr 53
2017-01-10 18:02:12 Henryk Guzik Aktualizacja
2017-01-27 10:20:28 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016" w pozycji nr 54
2017-01-27 10:20:29 Henryk Guzik Aktualizacja
2017-02-08 13:44:45 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2017-02-08 13:44:47 Beata Kozikowska Aktualizacja
2017-04-12 12:24:34 Henryk Guzik Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2017-04-12 12:24:34 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" w pozycji nr 24
2017-04-12 12:24:35 Henryk Guzik Przesunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016" na pozycję nr 53
2017-04-12 12:24:36 Henryk Guzik Aktualizacja
2017-04-12 12:26:48 Henryk Guzik Przesunięto załącznik o nazwie "wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na pozycję nr 4
2017-04-12 12:26:50 Henryk Guzik Aktualizacja
2017-05-16 10:20:26 Małgorzata Żabierek Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2017-05-16 10:20:27 Małgorzata Żabierek Dodano załącznik o nazwie "wniosek o rozgraniczenie" w pozycji nr 53
2017-05-16 10:20:31 Małgorzata Żabierek Aktualizacja
2017-06-27 08:43:23 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "Wniosek sołectwa w sprawie zadania lub ich zakresu-fundusz sołecki" w pozycji nr 54
2017-06-27 08:44:01 Henryk Guzik Aktualizacja o Wniosek sołectwa w sprawie zadania lub ich zakresu-fundusz sołecki.
2017-07-28 11:03:47 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej"
2017-07-28 11:03:47 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej"
2017-07-28 11:03:47 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej"
2017-07-28 11:03:47 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej"
2017-07-28 11:03:49 Beata Kozikowska Aktualizacja
2017-07-28 11:06:06 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej"
2017-07-28 11:06:08 Beata Kozikowska Aktualizacja
2017-07-28 11:10:18 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ceidg-1 - wniosek o wpis, zmianę, wykreślenie, zawieszenie wpisu" w pozycji nr 50
2017-07-28 11:10:18 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ceidg-mw -dodatkowe miejsca wykonywania działalności" w pozycji nr 51
2017-07-28 11:10:18 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ceidg-rb - informacja o rachunkach bankowych" w pozycji nr 52
2017-07-28 11:10:18 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ceidg-rd - wykonywana działalność -cd." w pozycji nr 53
2017-07-28 11:10:18 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ceidg-pn - udzielone pełnomocnictwa" w pozycji nr 54
2017-07-28 11:10:18 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ceidg-sc - udziały w spółkach" w pozycji nr 55
2017-07-28 11:10:18 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ceidg-popr - formularz korekt" w pozycji nr 56
2017-07-28 11:10:20 Beata Kozikowska Aktualizacja
2017-07-28 11:10:40 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Instrukcja_CEIDG-06.06.2016" w pozycji nr 57
2017-07-28 11:10:42 Beata Kozikowska Aktualizacja
2017-08-21 08:51:59 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "wniosek w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na 2018 rok" w pozycji nr 58
2017-08-21 08:52:00 Henryk Guzik Aktualizacja
2017-08-21 08:56:31 Henryk Guzik Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek sołectwa w sprawie zadania lub ich zakresu-fundusz sołecki"
2017-08-21 08:56:35 Henryk Guzik Aktualizacja
2017-09-12 10:48:16 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika"
2017-09-12 10:48:18 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika" w pozycji nr 57
2017-09-12 10:48:19 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-01-08 12:13:48 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016"
2018-01-08 12:13:50 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017" w pozycji nr 57
2018-01-08 12:13:52 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-01-09 10:28:06 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017"
2018-01-09 10:28:08 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" w pozycji nr 57
2018-01-09 10:28:09 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-01-17 12:21:00 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja odpady"
2018-01-17 12:21:02 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja dotyczaca odpadów komunalnych" w pozycji nr 57
2018-01-17 12:21:03 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-01-26 09:08:15 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu do realizacja w ramach funduszu sołeckiego-wzór" w pozycji nr 58
2018-01-26 09:08:17 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-01-30 14:36:20 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "druk informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)"
2018-01-30 14:36:20 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "druk deklaracji na podatek leśny (DL-1)"
2018-01-30 14:36:20 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "druk deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)"
2018-01-30 14:36:20 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "druk deklaracji na podatek rolny (DR-1)"
2018-01-30 14:36:20 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "druk informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)"
2018-01-30 14:36:20 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)"
2018-01-30 14:36:23 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "zał. Nr 1 Informacja od nieruchomości" w pozycji nr 53
2018-01-30 14:36:23 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŁ. NR 2 Deklaracja od nieruchomości" w pozycji nr 54
2018-01-30 14:36:23 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŁ. NR 3 Informacja Rolna" w pozycji nr 55
2018-01-30 14:36:23 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŁ. NR 4 Deklaracja Rolna" w pozycji nr 56
2018-01-30 14:36:23 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŁ. NR 5 Informacja leśna" w pozycji nr 57
2018-01-30 14:36:23 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŁ. NR 6 Deklaracja Leśna" w pozycji nr 58
2018-01-30 14:36:25 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-02-13 08:25:39 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o usunięcie drzew_krzewów 2017" w pozycji nr 59
2018-02-13 08:25:44 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-02-13 08:28:29 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o usunięcie drzew_krzewów 2017"
2018-02-13 08:28:31 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-02-13 08:29:14 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o usunięcie drzew_krzewów 2017" w pozycji nr 59
2018-02-13 08:29:16 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-02-13 08:30:00 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-05-14 11:54:44 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Instrukcja_CEIDG-06.06.2016"
2018-05-14 11:54:44 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "ceidg-sc - udziały w spółkach"
2018-05-14 11:54:44 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "ceidg-pn - udzielone pełnomocnictwa"
2018-05-14 11:54:44 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "ceidg-rd - wykonywana działalność -cd."
2018-05-14 11:54:44 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "ceidg-rb - informacja o rachunkach bankowych"
2018-05-14 11:54:44 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "ceidg-mw -dodatkowe miejsca wykonywania działalności"
2018-05-14 11:54:44 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "ceidg-1 - wniosek o wpis, zmianę, wykreślenie, zawieszenie wpisu"
2018-05-14 11:54:47 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "CEIDG-1_2018-04-24" w pozycji nr 53
2018-05-14 11:54:47 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "CEIDG-PN - udzielone pełnomocnictwa" w pozycji nr 54
2018-05-14 11:54:48 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "CEIDG-MW -dodatkowe miejsca wykonywania działalności" w pozycji nr 55
2018-05-14 11:54:48 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "CEIDG-RB-informacja o rachunkach bankowych" w pozycji nr 56
2018-05-14 11:54:48 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "CEIDG-RD-wykonywana działalność" w pozycji nr 57
2018-05-14 11:54:49 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "CEIDG-SC - udziały w spółkach" w pozycji nr 58
2018-05-14 11:54:49 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "InstrukcjaCEIDG_2018_04_27" w pozycji nr 59
2018-05-14 11:54:50 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-05-14 11:56:18 Beata Kozikowska Przesunięto załącznik o nazwie "ceidg-popr - formularz korekt" na pozycję nr 58
2018-05-14 11:56:19 Beata Kozikowska Aktualizacja
2018-08-08 10:58:51 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "Wniosek w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na 2019 rok" w pozycji nr 60
2018-08-08 10:59:05 Henryk Guzik Uzupełnienie wniosku
2018-11-28 12:07:20 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "wniosek o udostępnienie inf.publicznej" w pozycji nr 1
2018-11-28 12:07:23 Beata Kozikowska Aktualizacja
2019-01-09 16:36:51 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "Zajęcie pasa drogowego roboty" w pozycji nr 62
2019-01-09 16:36:51 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "Zajęcie pasa drogowego urządzenia" w pozycji nr 63
2019-01-09 16:36:51 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "Zajęcie pasa drogowego zjazd" w pozycji nr 64
2019-01-09 16:36:53 Henryk Guzik Aktualizacja
2019-01-17 11:38:46 Henryk Guzik Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja dotyczaca odpadów komunalnych"
2019-01-17 11:38:46 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja dotyczaca odpadów komunalnych" w pozycji nr 64
2019-01-17 11:38:48 Henryk Guzik Aktualizacja
2019-01-21 07:55:37 Henryk Guzik Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek o zajęcie pada drogowego pod reklamy (obiekty)" na "wniosek o zajęcie pasa drogowego pod reklamy (obiekty)"
2019-01-21 07:55:39 Henryk Guzik Aktualizacja
2019-02-07 13:35:16 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja podatek od środków transportowych DT-1" w pozycji nr 65
2019-02-07 13:35:16 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji DT-1" w pozycji nr 66
2019-02-07 13:35:18 Beata Kozikowska Aktualizacja
2019-02-28 08:53:58 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Rozporządzenie_w_sprawie_wzoru_wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykortzystywanego do produkcji rolnej - wzór wniosku " w pozycji nr 67
2019-02-28 08:53:59 Beata Kozikowska Aktualizacja
2019-02-28 08:55:44 Beata Kozikowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rozporządzenie_w_sprawie_wzoru_wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykortzystywanego do produkcji rolnej - wzór wniosku " na "Rozporządzenie_w_sprawie_wzoru_wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wzór wniosku "
2019-02-28 08:55:45 Beata Kozikowska Aktualizacja
2019-03-01 09:54:21 Beata Kozikowska Aktualizacja
2019-04-11 12:14:14 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o usunięcie drzew_krzewów 2017"
2019-04-11 12:14:17 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o usunięcie drzew 2019 r." w pozycji nr 67
2019-04-11 12:14:18 Beata Kozikowska Aktualizacja
2019-07-10 10:54:20 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "wniosek susza 2019" w pozycji nr 68
2019-07-10 10:54:21 Beata Kozikowska Aktualizacja
2019-07-11 10:32:52 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "wniosek susza 2019" w pozycji nr 69
2019-07-11 10:32:53 Beata Kozikowska Aktualizacja
2019-07-11 10:33:30 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek susza 2019"
2019-07-11 10:33:34 Beata Kozikowska Aktualizacja
2019-11-22 12:57:03 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego"
2019-11-22 12:57:03 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o rozgraniczenie"
2019-11-22 12:57:05 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego" w pozycji nr 67
2019-11-22 12:57:05 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego" w pozycji nr 68
2019-11-22 12:57:05 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "wniosek o rozgraniczenie" w pozycji nr 69
2019-11-22 12:57:05 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "wniosek o rozgraniczenie" w pozycji nr 70
2019-11-22 12:57:07 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-01-02 18:13:26 Henryk Guzik Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja dotyczaca odpadów komunalnych"
2020-01-02 18:13:28 Henryk Guzik Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja - gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 rok" w pozycji nr 70
2020-01-02 18:13:30 Henryk Guzik Aktualizacja
2020-01-09 15:23:31 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego"
2020-01-09 15:23:33 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-01-14 15:43:16 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)"
2020-01-14 15:43:16 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)"
2020-01-14 15:43:16 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)"
2020-01-14 15:43:16 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "dane o nieruchomościach (ZN-1/A)"
2020-01-14 15:43:16 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "dane o zwolnienieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)"
2020-01-14 15:43:16 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "dane o zwolnienieach podatkowcyh w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)"
2020-01-14 15:43:18 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-04-29 08:12:00 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego"
2020-04-29 08:12:00 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zgodności obiektu budowlanego z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
2020-04-29 08:12:02 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-04-29 08:14:17 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŚWIADCZENIE plan RODO DO WYSŁANIA" w pozycji nr 62
2020-04-29 08:14:17 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŚWIADCZENIE zgodność inwestycji z planem _samowole bud" w pozycji nr 63
2020-04-29 08:14:17 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŚWIADCZENIE zgodność zmiany sposobu użytkowania obiektu z planem-RODO DŁUGA" w pozycji nr 64
2020-04-29 08:14:19 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-05-18 12:19:17 Beata Kozikowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ZAŚWIADCZENIE plan RODO DO WYSŁANIA" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego i o rewitalizacji. "
2020-05-18 12:19:18 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-05-28 13:13:10 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek susza 2019"
2020-05-28 13:13:13 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "wniosek właściwy- susze 2020" w pozycji nr 64
2020-05-28 13:13:14 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-05-28 14:07:34 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji"
2020-05-28 14:07:34 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu"
2020-05-28 14:07:37 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" w pozycji nr 63
2020-05-28 14:07:37 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" w pozycji nr 64
2020-05-28 14:07:38 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-05-28 14:08:17 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy" w pozycji nr 65
2020-05-28 14:08:18 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-06-02 10:42:56 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek właściwy- susze 2020"
2020-06-02 10:42:59 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "wniosek_rolnika2020.-1" w pozycji nr 65
2020-06-02 10:43:00 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-06-02 10:43:55 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Zal.__I.1A-_wykaz_gruntow_z_wszystkich_gmin_na_w_ktorych_jest_gospodarstwo_rolne2020." w pozycji nr 66
2020-06-02 10:43:55 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Zal._nr_I.B-_do_wniosku_rolnika._b2020" w pozycji nr 67
2020-06-02 10:43:55 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Zal._nr_I.Cdo_wniosku_rolnika._b2020-1" w pozycji nr 68
2020-06-02 10:43:56 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "produkcja roślinna" w pozycji nr 69
2020-06-02 10:43:57 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-06-02 14:59:06 Beata Kozikowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek_rolnika2020.-1" na "wniosek o oszacowanie strat w rolnictwie 2020"
2020-06-02 14:59:07 Beata Kozikowska Aktualizacja
2020-09-04 12:22:32 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego"
2020-09-04 12:22:32 Beata Kozikowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2020-09-04 12:22:35 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" w pozycji nr 68
2020-09-04 12:22:35 Beata Kozikowska Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" w pozycji nr 69
2020-09-04 12:22:37 Beata Kozikowska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij