Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r . o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ślesin.

Data publikacji strony internetowej:  2003-06-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji:     2003-06-06
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Formularze nie posiadają powiązanych etykiet tekstowych.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Wszelkie nieprawidłowości zostaną skorygowane do treści nowszych niż z dnia 2018-09-01. Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Guzik, informatyk@slesin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602 751 447.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składane skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slesin.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.           

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie  znajduje się przy ul. Kleczewskiej 15. Budynek Urzędu  jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie posiadają progów. Najbardziej dogodne wejście znajduje się na wprost ul.Kleczewskiej, jego drzwi otwierają się automatycznie. Wchodząc do budynku na wprost tego wejścia znajduje się winda głośnomówiąca z napisami w alfabecie brajla.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego biura.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym poziomie budynku, w prawo od wejścia.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

W budynku Urzędu jest pętla indukcyjna.

Nie ma także oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie nie posiada aplikacji mobilnych.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij