Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - najszybszą i najwygodniejszą formą komunikacji
interesanta z urzędem.

EBOI to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta z urzędem z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki EBOI konieczność osobistego stawiania się w
urzędzie zostaje zredukowana do minimum.

Z poziomu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta mają Państwo możliwość m.in.:

-przesyłania nowych pism w formie eFormularzy,
-przesyłania wniosków w postaci załączników  
-podpisywania i szyfrowania przesyłki przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
-śledzenia toku postępowania sprawy,
-zaznajamiania się z listą spraw załatwianych w urzędzie,
-pobierania wzorów dokumentów.
-Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest potwierdzane wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru. Usługa ta zapewniana jest przez system Hardware Security Module (HSM).

Dzięki zastosowaniu modułu HSM jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu w pełni bezpieczną komunikację z poziomu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

https://slesin.eboi.pl/