Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

Małgorzata Wójtowicz

tel. 63 27 04 011 w.202

e-mail: bhp@slesin.pl

Link do zarządzenia nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności: http://slesin.nowoczesnagmina.pl/?a=7710