Status prawny Gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

 

·         Mieszkańcy Gminy Ślesin tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.

 

·         Gmina obejmuje lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

 

·         Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

·         Gmina Ślesin posiada osobowość prawną.

 

·         Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

 

·         O ustroju Gminy Ślesin stanowi jej statut.