W sprawie:
sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2023-2045.

Data uchwały:
2023-02-28

Numer uchwały:
579/LIII/23

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2023-02-28