Powiat Koniński w 2020 r. po raz czternasty zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu. Od początku celem „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu konińskiego-kontynuacja” jest pomoc osobom fizycznym posiadającym nieruchomość w powiecie konińskim w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych. Formularz wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie. Wnioski dostępne są również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, w Biurze Obsługi Interesanta.

 

 

http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1.html?pid=5468