W sprawie:
zmiany uchwały nr 542/XLVIII/22 z dnia 21 listopada 2022 r. dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczn

Data uchwały:
2023-02-28

Numer uchwały:
580/LIII/23

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2023-02-28