LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

W ŚLESINIE

 

 

 

Stanowisko ds. kultury, szkolnictwa i ochrony zdrowia

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych                   ( Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

MARIA ALBANOWSKA

WĄSOSZE

2.

ILONA BANASZAK

KONIN

3.

ANNA BRZUSZCZAK

BISKUPIE SARNOWSKIE

4.

MARZENA LEWANDOWSKA

ŚLESIN

5.

AGNIESZKA NAWORSKA

HONORATKA

6.

IWONA NIESTRAWSKA

HONORATKA

7.

BEATA RACHUBA

SZYSZYNEK/-/ Jan Niedźwiedziński
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin