INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SLESINIE

 

 

 

 

 

Stanowisko ds. kultury, szkolnictwa i ochrony zdrowia

………………………………………………………………………..

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko

 

                                                           ILONA BANASZAK                                             

 została wybrana Pani………………………………………………………………………….

                                                           (imię i nazwisko)

 

                                                                   KONINIE

 zamieszkała w ………………………………………………………………………………….

                                                           (miejsce zamieszkania)

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Ilona Banaszak spełnia kryteria niezbędne do pracy na wyżej wymienionym stanowisku urzędniczym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka trafnie i wyczerpująco odpowiedziała na zadane pytania, wykazała się dobrą znajomością ustaw podczas testu kwalifikacyjnego. Wysoka kultura osobista oraz dobra znajomość struktury organizacyjnej stanowią gwarancję właściwego wykonania powierzonych obowiązków służbowych.

Pani Ilona Banaszak podejmie pracę na stanowisku urzędniczym w styczniu 2009r.

 

 

 

                                                                                                       /-/ Jan Niedźwiedziński

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin