Okręg Wyborczy nr 6
Granice okręgu - Sołectwa: Kijowiec, Marianowo.