Okręg Wyborczy nr 10
Granice okręgu - Sołectwa: Półwiosek Stary, Wąsosze.