Okręg Wyborczy nr 9
Granice okręgu - Sołectwa: Piotrkowice, Półwiosek Lubstowski.