Okręg Wyborczy nr 11
Granice okręgu - Sołectwa: Julia, Kępa, Niedźwiady, Wygoda.