Okręg Wyborczy nr 4
Granice okręgu - Sołectwa: Biskupie, Różnowa, Ostrowąż.