Okręg Wyborczy nr 5
Granice okręgu - Sołectwa: Goranin, Honoratka, Lubomyśle, Mikorzyn.