Okręg Wyborczy nr 8
Granice okręgu - Sołectwa: Ignacewo, Kolebki, Leśnictwo.