Okręg Wyborczy nr 5
Granice okręgu - Sołectwa: Głębockie, Szyszyn, Szyszyńskie Holendry.