Uchwała Nr 340/XLI/10

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 23 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok