Ślesin, dn. 30.11.2012 r.

BNK.6845.35.2012

 

 

 

 

 

„BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres               21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

- działka położona w obrębie Licheń Stary nr 236 o pow. 0,49 ha.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15, zamieszczony                        na stronie internetowej www.slesin.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 7 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub pod nr telefonu 0632704011  w. 31.”

 

                                              

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy

   /-/ Mariusz Zaborowski