W sprawie:
ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Ślesin na rok 2015

Data uchwały:
2015-03-30

Numer uchwały:
42/VI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego