INFORMACJA

dla członków Obwodowych Komisji ds. Referendum

(Zarządzenie Nr 38/I/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 12 sierpnia 2015 r. – wykaz osób zakładka REFERENDUM)

W dniu 28 sierpnia 2015 roku (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11, odbędzie się szkolenie oraz pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji ds. Referendum.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie z wybranymi przepisami.

2. Ustalenie zadań komisji do dnia wyborów, w szczególności zadań związanych
z przygotowaniem lokali, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania
i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

3. Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.

4. Powołanie przewodniczącego i zastępcy komisji.

5. Sprawy różne.

Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/Mariusz Zaborowski