INFORMACJA

Na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2015 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju(…), zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

mogą dokonywać tylko pełnomocnicy komitetów wyborczych

lub osoby przez nich upoważnione.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 02 października 2015 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin,

w godz. od 7:30 do 14:00

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Mariusz Zaborowski