W sprawie:
zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2016

Data uchwały:
2015-11-05

Numer uchwały:
95/XI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia