W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Ślesin partnerskiego projektu systemowego pt. " Integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałan

Data uchwały:
2015-11-05

Numer uchwały:
96/XI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia