W sprawie:
w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślesin na rok 2017

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
264/XXVIII/17

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie: