KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
                                                                              DANYCH  OSOBOWYCH
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin jest: Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin.
W sprawach związanych z Pani/Pana pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i  Gminy w Ślesinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane IOD:
 
Sebastian Strzech
iod@comp-net.pl


Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz klauzule informacyjne stosowane w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin znajdują się : tutaj...

http://www.umig.slesin.pl/121/183/klauzula-informacyjna