W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017-2036

Data uchwały:
2017-09-29

Numer uchwały:
315/XXXIII/17

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2017-09-29