W sprawie:
w sprawie zatwierdzenia ceny na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20……. - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Data uchwały:
2017-10-30

Numer uchwały:
321/XXXIV/17

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2017-10-30