W sprawie:
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
348/XXXVI/17

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2017-12-28