Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - administrator 
   
- czytaj...


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - petent ogólna 
 
- czytaj... 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z ustawąz dnia 6 sierpnia2010 r. o dowodach osobistych - petent USC
 
- czytaj... 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - petent USC
  
- czytaj...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska - petent USC
 
- czytaj...

http://www.umig.slesin.pl/121/184/pozostale-informacje