BZP.271.1.PN.2020                                                                              Ślesin 08.01.2020

Dotyczy: Zakup i dostawa opału na potrzeby Gminy Ślesin