BZP.271.1.PN.2020                                                                         Ślesin 17.01.2020 r.

Dotyczy:  Zakup i dostawa opału na potrzeby Gminy Ślesin

<>

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.