BZP.271.2.PN.2020                                                                         Ślesin 31.01.2020 r.

Dotyczy: Zakup i dostawa opału na potrzeby Gminy Ślesin

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.