BZP.271.3.PN.2020                                                                         Ślesin 12.02.2020 r.

Dotyczy: Budowa budynku sanitarnego przy plaży w Ślesinie

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.