BZP.271.4.PN.2020                                                                           Ślesin 26.02.2020 r.

Dotyczy: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.