W sprawie:
zmiany Uchwały Nr 146/XVI/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 grudnia 2019 roku
dotyczącej określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, zes


Data uchwały:
2020-02-12

Numer uchwały:
168/XVIII/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.