W sprawie:
regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i innych
placówek oświatowych, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niek


Data uchwały:
2020-02-12

Numer uchwały:
169/XVIII/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od 01 marca 2020 r.