W sprawie:
ustalenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Tężni Solankowych

Data uchwały:
2020-02-12

Numer uchwały:
171/XVIII/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.